Search form

Jon 8:44

44Tami ami mamai na Devil, ma kokayokayowei da tuna ina kayowana kona berai. Dobu karenai da ku karako, tuna na kiivunuwa wawayina. Ma bade vonavaghata ke ita kayokayowei, iyamna vonavaghata gwabinai kegha. Maranai ini bero na tuna ina yawasa vaghata ekivikivini, iyamna tuna na viviberona, ma tuna na vibero ina mamai.