Search form

Jon 8:6

6Weni vitarakiiyanina iterei da Yesu iti sisiya bero na iti wavui. Ma kegha da Yesu itawopika ma ivi karei da dowiyai imarakorakonai ivivi girugiruma.