Search form

Jon 9:15

15Ma ti bade tomowina ivi tarakiiyanei da ikikava matana ikita. Tomowina ivona bo, “Yesu dobodobo ku mataku ipasiya ma akowai na akita.”