Search form

Jon 9:18

18Ma Jiu babadisi patana da ke iti tumaghanei da tuna itupuwa da matapotapotana ma wekarakava na ekitakita. Tuna kubiine ina mamai ma ina maduwa kii sisiya ivonatawei da ipisi.