Search form

Jon 9:2

2Ma Yesu kana kivikivina ivi tarakiiyanei bo, “Bada, iyi ina berabero da weni wawayina itupuwa da matapotapotana? Tuna mani bo ina mamai da ina maduwa?”