Search form

Jon 9:24

24Ma mara kana viruwa tomowina ivonei da ipisi. Ma ivonei bo, “God ku matana vonavaghata kevi sisiyei. Kakovi da Yesu na berabero wawayina.”