Search form

Jon 9:30

30Ma tomowina ivonapotesi bo, “Avi deyei da tami ke kotakovi da mimei ipisi ma kegha da mataku ivi yawasi.