Search form

Jon 9:6

6Ivi sisiya ikovi ma ikanu ku dowa, ma kanuna dowa yavata ivoviravirai da ivi dobodobo. Ma iviiya da tomowina matana ipasiya.