Search form

Luk 1:75

75Ma mara ku peyarina ina vona da tota na ina wawaya vovokaravita ma maninita.