Search form

Luk 1:78

78Ita God nuwanuwana nubana, tuna kubiine ivi kamyuyuweta.

Karako mara itom, iyamna ina yasegana kunumai ioru kurita,