Search form

Luk 10:23

23Ma Yesu imiiritavire ma kana kivikivina kava kurisi ivona bo, “Kovi nuwabiibai da God ivi biibiinimi da weni berasi peyarina matamiyai kokitakitai.