Search form

Luk 10:41

41Ma Bada ivonapotei bo, “Mata, Mata. Kegiyagiyaguwa ma bera peyarina kinuwapoya kirakiiyei.