Search form

Luk 10:5

5Ma wawaya i ku numa kona nekiibau da kii numataya na kovona bo, ‘Weni numanai God ina nuwanuba ina makai.’