Search form

Luk 11:24

Kanuma berona ivovira.

(Mat 12:43-45)

24“Kanuma berona wawaya ina kiibukuyowei na warereyai ina baba yawara, gawara inekwai da ini yakam, ma ke ina panani. Ma ina vona bo, ‘Aku numa avoterei na ana vovira nake.’