Search form

Luk 12:12

12iyamna nani marasiyai Kanuma Vovokaravina ini beyemi da ikikava koni sisiya.”