Search form

Luk 12:32

Kunuma kana mura.

(Mat 6:19-21)

32“Tami aku sipu yavona na ke kona yabumana, iyamna ami Mamai inuwabiibai da ina ku vikiivavona korui ma rewapana evereveremi da yavata koni kiivavo patapata.