Search form

Luk 12:34

34Meni dobunai ami mura kovovovidaburana na bade nuwanuwami na nani dobunai.”