Search form

Luk 12:54

Ikikava wawaya akova ina viiya da bera sago ina tupuwa.

(Mat 16:2-3)

54Yesu koroto ivonesi bo, “Kwavu dumadumasi kona kitai da dipiiyai ighegheyana na kokayokayovona bo, ‘Garewa ina katuna,’ na kovonavona bubuna, nakanani ina tupuwa.