Search form

Luk 12:57

Kami ghavighaviya yavata ami piropiro kovi maniniya.

(Mat 5:25-26)

57“Avi kubiine ke kota vivitarapiri meyemi da meni berana na maninina?