Search form

Luk 13:19

19Tuna nakanani ma tomowa kiiroko peina iviiya da ina vao kamonai ivoni. Peina igogo da ivi kiidagima da kiu bogii ma bogiiyai ragharaghanai itowatowei.”