Search form

Luk 14:23

23Ma badana ivonei bo, ‘Kenae, kwanatu kekiibutawei da dipiiyai ma dobu rabarabai wawaya ketiyai kunekwisi da ina pisi ma aku numa ini tupoi.