Search form

Luk 14:28

28Mikeda wawaya sago weni korotona kamonai am kayowana da numa ghamana kuta vowai na kunona kuta makai ma am mane kuta ruvai da kovokovoghina da numa kana sawara kudubina kuta gimara yavui bo kegha.