Search form

Luk 16:22

22Mara sago Lasaras irabobo ma aneya ipisi da kanumina iviiya ineyei ku kunuma da Abraham yavata imakamakai. Ma bade mura wawayina irabobo ma wawaya tupuwina idogoi,