Search form

Luk 17:33

33Wawaya iyai ina yawasa ina nuwaghanei na ini wapai, ma iyai ina yawasa ina nuwatawei na yawasa makamakii nonowina ina panani.