Search form

Luk 18:29

29Ma Yesu ivonesi bo, “Vonavaghata avonavonemi, wawaya iyai God ina vikiivavona kubiine ina numa, ina rakaraka, kawana, varevaresina, ina mamai da ina maduwa bo natunatuna ina kuyowesi