Search form

Luk 18:6

6Ma Bada Yesu ivona bo, “Weni vitupavira badana na ke maninina ma ina sisiya kovi yanei na kovi nuwanotanotei.