Search form

Luk 19:13

13Muriyai da ita nae na ina bigabiga imaruwa ikwatusi ma ina gold mane irereghisi da sago sago duma mane sago kava iviiya. Ma ivonesi bo, ‘Taku ana nae ma weni manena avereveremi na kotura da biga ina beraberai, ma kamonai viya kona panani kubiiku. Ma karakava ana vovira.’ Ma tomowina ivomiiri inae.