Search form

Luk 19:3

3Ina kayowana da Yesu maghighina ita kitai, ma tuna itupo kirakai da ke kovokovoghina, iyamna koroto ghamana imiirirogurogui.