Search form

Luk 19:31

31Mikeda wawaya ini tarakiiyanemi da avi kubiine koruparupami na kovonei da Bada ekayokayowei.”