Search form

Luk 19:38

38“Tam Bada avanai kepipisi,

Akii kiivavo, God ini biibiinim,

Kunumai nuwanuba ina makai,

Ma God kiidamo makamakiina tavokavakavari

ma tighegheni da kana kadara ina rakata!”