Search form

Luk 2:24

24Ma bade igiruma da gabubu ruwa bo kughukughu ruwa ita suwara da taparoro babadisi ita kapuni. Josepa da Meri nani girumisi inununuri da ivomiiri ku Jerusalem.