Search form

Luk 2:30

30Iyamna karako matakuwai am Viviyawa akitai ikovi,