Search form

Luk 2:41

Yesu gisinai inae ku Taparoro Numana.

41Madegha nununai Yesu ina maduwa da ina mamai inumanumataya ku Jerusalem Pasova kamna kubiine.