Search form

Luk 20:37

37Ma Moses kiikiirukuna ikarakarai na ivi varagutugutui. Ma kamonai God ivona bo, ‘Abraham, Aisiki, ma Jeikap i God na Taku.’ Ivi beyebeyeta da raborabobosi ina vomiiri.