Search form

Luk 20:4

4Jon ina rewapana imapatana iviiya da ibabataito? God gwabinai bo wawaya gwabisiyai?”