Search form

Luk 20:8

8Ma Yesu ivonesi bo, “Nakanani na bade ke ana vonemi da imapatana aku rewapana aviiya da weni berasi aberaberai.”