Search form

Luk 22:18

18Avonavonemi da ke meyani wain anuma meyei ina nenae da God ina vikiivavona ina nekiibau na tuna maranai anumai.”