Search form

Luk 22:24

Iyi ini wawayaghama?

24Yesu kana kivikivina ti mani kavakava ivivi taghegheyanesi da kamosiyai meni wawayina na ghe kirakai.