Search form

Luk 22:26

26Ma tami na ke nakanani kona berai. Kamomiyai wawaya ghamana ina tereoruwe meyei da tuna nakanani ma wawaya kikei. Ma meni wawayina ini bada na ina tereoruwe meyei da tuna nakanani ma bigabiga wawayina.