Search form

Luk 22:60

60Ma Pita ivonapotei bo, “Aku tomo, kegha. Taku ke atakovi da aviyavisina kisisiyei!”

Nakanani ivivi sisiya ma kokoreko itou.