Search form

Luk 23:30

30Nani maranai wawaya koya ina vonei bo, ‘Koya ghamam, ketamogunewa da kuna dogokai! Koya kikei, agu etini ku tepakai!’