Search form

Luk 23:33

33Maranai inekiibau da gawara kana vava ‘Wawaya Teuteuna,’ ma nani dobunai Yesu ma tomotomowisi ruwa ituparatusi. Sago katagheyanai ma sago dugenai.