Search form

Luk 23:42

42Ma ivonei bo, “Yesu, maranai kuni kiivavo na ke kuni notawapeku.”