Search form

Luk 24:23

23da Yesu tupuwina ikita kavai. Ma ivovira ivonekai da aneya ikitisi. Ma sisiya gwabisiyai iviiya da Yesu na yawayawana.