Search form

Luk 24:35

35Ma ivi ruwa turaturasi ivi akovisi da aviyavisina tupuwa i baba kamonai, ma bade ikikava ivogiini da tuna Yesu, maranai parawa ivovogimai.