Search form

Luk 24:53

53Nani murinai mara nonowa Taparoro Numana garina kamonai God ivivi kiikiiwei.