Search form

Luk 24:9

9Karawagiiyai ivovira ku numa ma Yesu ina aposol ivi 11 ma kana kivikivina viya yavata ivonesi.