Search form

Luk 3:18

18Ma vaghina, Jon weni nakanani idima, sisiya bogii ma bogiiyai tepanai God varana biibiina ivivi sisiyei kurisi ma bade ivivi nowi kirakai da iti yana bubuna.