Search form

Luk 3:21

Jon, Yesu ibabataitoi.

(Mat 3:3-17; Mak 1:9-11)

21Wawaya peyarisi ibababataito na nani kamonai Yesu yavata ibabataito. Ma iniponipowana na kunuma itamotate ma