Search form

Luk 3:8

8Ami yawasa kamonai amena ita tupuwa. Kovonavona da ami bera beroberosi koinimayei ma kona miirikupukuputei. Kota tupuwavira, koti debemi da ke koti bero. Ma ke kona vona bo, ‘Tota na Abraham tupurereghina, tuna kubiine God namada ivona da tota na ina wawaya maninita.’ Vonavaghata avonavonemi, God kovokovoghina da weni wakimisi ina berisi da ti na Abraham natunatuna.